Звіт директора середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42 міста Києва Завадовської Оксани Іванівни про роботу у 2014 – 2015 навчальному році

Звіт директора середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42 міста Києва Завадовської Оксани Іванівни про роботу у 2014 – 2015 навчальному році

ЗМІСТ

1. Коротка характеристика закладу

2. Заходи щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти

3. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

4. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

5. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

6. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

7. Залучення педагогічного та батьківських колективів до управління діяльністю закладом; співпраця з громадськими організаціями

8. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

9. Висновок

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005р. «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», № 178 від 23.02.2005р. «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні проводиться звіт директора школи про діяльність закладу.

Мета звіту:

– забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

– ознайомити громадськість з роботою, проведеною директором у 2014-2015 навчальному році;

– стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання відповідних рішень у сфері управління;

– посилити ресурс довіри батьків, спонсорів, громадських організацій.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

І. Короткахарактеристиказакладу

Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 42 м. Києва має багатолітню історію. Роком заснування школи вважається 1909, добудова до основного приміщення за адресою: вул. Хорольська, 19 здійснена у 1974 році. На разі навчальний заклад розташовується у двох будівлях. Учні 2 і 3-іх класів початкової школи навчаються у приміщенні ДНЗ № 680 за адресою: вул. Гродненська, 11-А.

Заклад діє на підставі Статуту та свідоцтва про державну реєстрацію серія АБ № 635251 від 24.12.2012 року.

Остання атестація школи проведена у 2006 році. Мова навчання – українська. Навчально-виховний процес здійснюється в одну зміну за п’ятиденним робочим тижнем.

Основною характеристикою діяльності школи є забезпечення якості освіти, що відповідає державним стандартам та творчому потенціалу учнів.

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, інших державних документів педагогічний колектив у 2014 – 2015 навчальному році забезпечував всебічний розвиток особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтувалися на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, системності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

ІІ. Заходи щодо забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти

Усі діти шкільного віку, що проживають у мікрорайоні школи, охоплені навчанням. У закладі виконується Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», ведуться списки дітей 6 – 18-річного віку та подається щорічна звітність.

Мікрорайон обслуговування

середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 42 м. Києва

ВулицяБудинки
Празька18, 18-А, 20, 22, 22-А, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Сосницька10, 19, 21
Хорольська1, 3, 5, 7, 8/4, 10, 28
Двінська1, 1-А, 3\5, 4, 13/6, 14, 19
Астраханська3, 5, 25
Алма-Атинська2, 4, 4-А, 7, 7-А, 9, приватні будинки
Новаторів2-А, 4, 9, 22-А, 22-Б, 22-В, приватні будинки
Харківське шосе17
Станюковичаприватні будинки
Трактористівприватні будинки
Профспілковаприватні будинки
Калачевська9, приватні будинки
Червонокутськаприватні будинки
Васнєцоваприватні будинки
Щепкінаприватні будинки
Лохвицькаприватні будинки
Кармелюка23, приватні будинки
Провулок Кармелюкаприватні будинки
Провулок Хорольський15/11
Провулок Бишевський9
Провулок Новаторівприватні будинки

Зарахування учнів на навчання до закладу проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №778.

У навчальному закладі наявні усі документи, необхідні для зарахування учнів на навчання:

– заяви батьків;

– копії свідоцтв про народження;

– медичні довідки встановленого зразка;

– особові справи. Конкурсні випробування при вступі до школи (в тому числі до початкової) не проводяться.

При комплектуванні класів дотримано санітарно-гігієнічних норм та вимог законодавства про загальну середню освіту.

Навчання та розвиток дітей у закладі забезпечують 73 працівники: 50 педагогів, включаючи сумісників та тих, хто перебуває у декретній відпустці, а також 23 особи технічного та обслуговуючого персоналу.

У поточному навчальному році у 22 класах навчалося 565 учнів. У 1 – 4 класах навчається 274 учнів (10 класів), у 5 – 9 класах навчається 246 учень (11 класів), у 10 – 11 класах навчаються 44 учнів (2 класи). Середня наповнюваність – 25,6 учнів. Протягом навчального року із закладу вибуло 46 учнів.Аналізуючи перехід учнів до інших закладів необхідно відзначити, що основними причинами вибуття із закладу стали переїзд до інших міст або сіл України, вступ до спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій тощо. Прибуло – 39 учнів, з них із зони АТО – 17, з Автономної республіки Крим – 2. На кінець навчального року у закладі навчалося 558 учнів.

У випускних 9-х класах навчався 51 учень.

У випускному 11-ому класі навчалося 24 учні. Нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» 2 учнів:

Река Катерина

Чепіль Ірина.

9 випускників нагороджено Похвальними грамотами «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів».

Робочий навчальний план відповідає заявленому статусу навчального закладу, оформлений та затверджений згідно з чинним законодавством.

Середнє навчальне навантаження на одного учня не перевищує встановленого гранично допустимого навантаження. Розклад уроків погоджено Деснянським міжрайонним управлінням Дарницького, Деснянського, Дніпровського районів м. Києва.

Відповідно до наказу управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.06.2014 № 241 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2014 – 2015 навчальний рік» з 01.09.2014 року встановлено сумарну кількість годин інваріантної та варіативної складових, що підлягають фінансуванню за рахунок бюджетних асигнувань у 2014 – 2015 навчальному році, таким чином: 5-і класи – 31 година, 6-і класи – 34 години, 7–і класи – 33 години, 8-і класи – 34 години, 9-і класи – 35 годин, 10 – 11 класи – 38 годин. Години з фізичної культури освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» в 1 – 11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

За вибором учнів та батьків, відповідно до листа державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» при Міністерстві освіти і науки України від 05.03.2014 № 14.1/10-613 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», навчання у 1-А класі здійснювалось з елементами науково-педагогічного проекту «Росток» (з елементами проекту вивчався предмет «Математика»). У 5 класі запроваджено вивчення інтегрованого курсу «Мій Київ» відповідно до наказів Головного управління освіти і науки м. Києва від 12.04.2005 № 119 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах інтегрованого курсу «Мій Київ» листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчої ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.06.2014 № 063-2847 «Про дослідно-експериментальну роботу щодо продовження курсу «Християнська етика в українській культурі» учнями 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста».

Усі навчальні програми, що використовуються у навчально-виховному процесі, мають гриф Міністерства освіти і науки України. Підручниками та навчальними посібниками учні закладу забезпечені на 100%. Є в наявності усі необхідні книги для ведення ділової документації.

Структура 2014 – 2015 навчального року у закладі відповідала тривалості, рекомендованій Міністерством освіти і науки України.

Учні навчаються за п’ятиденним робочим тижнем.

Усі вчителі забезпечені критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів по предметах. Згідно з рішенням педради закладу навчальні досягнення не оцінюються: учнів 1 класів, у І семестрі учнів 2-их класів, протягом вересня – у 5-их класах.

Навчальні досягнення учнів обліковуються у класних журналах та особових справах учнів.

Навчально-методична робота

У школі приділяється увага роботі з обдарованими дітьми. Учні нашої школи є учасниками районних олімпіад, конкурсів-захистів робіт МАН «Дослідник» тощо. У 2014 – 2015 навчальному році призерами шкільних олімпіад стало 177 учнів. Переможцями ІІІ (міського) етапу учнівських олімпіад стали:

прізвище та ім’я учнякласмісцепредметучитель
1Пецурківська Марія7-БІІнформаційні технології (номінація «Комп’ютерна графіка»)Шевченко І.М.
2Пецурківська Марія7-БІІОбразотворче мистецтвоАнтоненко Т.В.

Переможцями ІІ (районного) етапу учнівських олімпіад стали:

прізвище та ім’я учнякласмісцепредметучитель
1Пецурківська Марія7-БІІнформаційні технології (номінація «Комп’ютерна графіка»)Шевченко І.М.
2Введенська Алісія7-БІІІІнформаційні технології (номінація «Комп’ютерна графіка»)Шевченко І.М.

Участь у І (районному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН «Дослідник»:

прізвище та ім’я учнякласмісцепредмет/секціяучитель
1.Суховієнко Ганна11-АІІІІсторія України/ Історія УкраїниТкаченко О.П.
2.Река Катерина11-АІІФізика/Експериментальна фізикаМізик Н.П.
3.Богданюк Богдана11-АІІБіологія/МедицинаПолюх В.М.
4.Кузбит Ольга11-АІІХімія/Хімія довкілляШкот С.Б.
5.Чепіль Ірина11-АІІІУкраїнська мова та література/ Українська літератураОдинець С.Ф.
6.Ольховик Анна9-АІІІУкраїнська мова та література/ Українська літератураГаврилко О.М.
7.Тритеніченко Вікторія9-БІІІУкраїнська мова та література/ Світова літератураМоргун Н.П.

Протягом навчального року працювали предметні методичні об’єднання:

вчителів початкової школи – керівник Костенко Н.О.

вчителів української мови та літератури, світової літератури – керівник Чуб Л.М.

вчителів предметів природничого циклу та історії – керівник Полюх В.М.

вчителів фізичної культури та художньо-естетичного циклу – керівник Філозоф Н.Л.

вчителів іноземної мови – керівник Олійник Т.М.

вчителів математики, інформатики. Фізики – керівник Брянська Л.Є.

У закладі працює бібліотека. Поповнення бібліотечних фондів здійснюється щорічно в основному за рахунок надходження підручників через централізоване забезпечення від Міністерства освіти і науки України, а також за рахунок надходжень методичних та навчальних посібників від районного науково-методичного центру. Учні на 98% забезпечені підручниками. Кількість читачів у бібліотеці становить 538 учнів та 58 працівників школи (педагогів та обслуговуючого персоналу).

Інформаційне забезпечення навчального процесу

Бібліотечний фонд підручників (всього)З них в оперативному користуванніПідлягають списанню(термін користування більше 5 років)% забезпечення за кошти бібліотечного фондуКількість підручників, придбаних за батьківські коштиЗабезпечення за рахунок батьківських коштів(у відсотках)Загальна забезпеченість (у відсотках)
187121086098%98%

Стан фондів наукової, художньої, методичної, довідкової літератури, підручників, посібників і дидактичних матеріалів з усіх дисциплін, які вивчаються в школі

Загальний фонд бібліотекиУсього: 36431
Художньої літератури17719
Підручників18712

Робота з молодими спеціалістами закладу

ВНЗ, який закінчилиКількість спеціалістівФорма роботи
Український державний педагогічний університет імені Бориса Грінченка1 Підгорець Аліна Вікторівна, учитель початкових класів– наставництво; – заняття у школі молодого вчителя; – участь у засіданнях методичного об’єднання та педагогічної ради; – індивідуальні бесіди і методичні поради під час відвідування уроків.

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом на 2015 – 2016 навчальний рік залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:

– використання інноваційних та інтерактивних технологій під час проведення уроків;

– підвищення мотивації навчання в учнів та батьків;

– створення освітнього середовища підвищення кваліфікації учителя, що включає інформаційну інфраструктуру та комп’ютерну базу;

– забезпечення методичного супроводу системи формування інформаційної культури;

– відповідальна підготовка учнів до участі в ЗНО для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.

ІІІ. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Виховна робота в школі спрямована на виконання завдань:

• формування в учнів загальнолюдських цінностей, спрямованих на виховання рис патріота України, розвиток громадянської активності

• виховання поваги до національної символіки та Конституції України

• створення умов для всебічного розвитку дитини як особистості, розкриття та вдосконалення її таланту, розумових і фізичних здібностей, інтелектуального та культурного потенціалу, формування здорового способу життя

У 2014 – 2015 н.р виховна робота здійснювалась за традиційними напрямками:

– національно-патріотичний;

– морально-етичний;

– правовий;

– художньо-естетичний;

– формування здорового способу життя;

– розвиток учнівського самоврядування;

– соціальний захист;

– профорієнтаційна робота;

– робота з батьківською громадськістю.

Основними формами виховання були класні години, бесіди, круглі столи, анкетування, вікторини, турніри, брейн-ринги, уроки мужності, екскурсії, акції, трудові десанти, конкурси, фестивалі, а також індивідуальна робота з кожним учнем та батьками.

Шкільна програма виховання учнів реалізується шляхом:

• навчально-виховного процесу

• позаурочної та позакласної діяльності

• позашкільної освіти

• роботи органів учнівського самоврядування

• взаємодії з батьками, громадськими організаціями

Значна увага у нашому закладі приділяється учнівському самоврядуванню. Про діяльність ради учнівського самоврядування звітувала її голова Ольховик Анна.

Виховна робота, проведена у 2014 – 2015 навчальному році адміністрацією школи, педагогічним колективом, громадськими організаціями, була спрямована на формування самостійності учнів, розвиток творчих здібностей, розкриття талантів, а також попередження правопорушень і злочинності, збереження здоров’я учнів.

Зміст і організація виховної роботи, як невід’ємної складової навчально-виховного процесу спрямована на всебічний розвиток особистості, виховання загальнолюдської моралі, громадської і соціальної свідомості та відповідальності.

Виховна робота педагогічного колективу школи підпорядкована темі: «Забезпечення умов формування активної, гуманістично-спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості і гордості».

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в 2014 – 2015 навчальному році працював увесь педагогічний колектив.

Завдання виховної роботи розв’язувалися за напрямами, які становлять цілісну систему: вивчення та формування індивідуальних особливостей учнів; заходи з охорони та збереження здоров’я учнів; робота з батьками; ціннісне ставлення особистості до себе, сім’ї, родини, людей, суспільства та держави, праці, природи, мистецтва.

Планування та практичну реалізацію завдань виховної роботи проведено відповідно до нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Програми національно-патріотичного виховання молоді, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Національної програми правової освіти населення, Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», Комплексної програми профілактики злочинності, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про забезпечення соціально-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» тощо та спрямовано на формування в учнів загальнолюдських, національних, духовних цінностей за умови особистісно зорієнтованої виховної системи, забезпечення різнобічного розвитку особистості; формування патріотичних почуттів; утвердження національної гідності; виховання та розвитку потреб здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів; поєднання індивідуального та колективного виховання; забезпечення системи правової освіти.

Протягом року питання виховної роботи заслуховували на нарадах при директорі: «Стан відвідування учнями школи» (двічі на рік – жовтень, 2014 та березень, 2015), «Про стан роботи з важковиховуваними дітьми» (грудень 2014), «Аналіз зайнятості учнів гуртковою роботою» (січень 2015), «Аналіз планування виховної роботи в класних колективах» (лютий 2015), «Стан профілактичної роботи з дітьми» (квітень 2015), «Про роботу з батьками» (квітень 2015), «Аналіз стану роботи з дітьми пільгових категорій» (травень 2015) тощо. Також чітко сплановано роботу методичного об’єднання класних керівників, систематично проводились його засідання, на яких розглядались питання та проблеми:

Ø створення умов для всебічного розвитку особистості, спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку;

Ø підтримка та зміцнення шкільних традицій, які сприяють зміцненню загальношкільного колективу;

Ø удосконалення методичної майстерності класного керівника, який може компетентно і з повною віддачею здійснювати виховну діяльність та ефективно вирішувати питання виховання школярів;

Ø збереження здоров’я учнів, повноцінний фізичний і психологічний розвиток, навчання основам здорового способу життя, формування здоров’язберігаючого середовища.

Класними керівниками були проведені відкриті виховні заходи:

1. Вересень – жовтень: виступ агітбригади «Щоб не трапилось біди»

2. Листопад: Урок пам’яті до дня пам’яті жертв голодомору: «Не згасає пам’яті свіча»

3. Листопад: виступ агітбригади «Я обираю здоров’я»

4. Грудень: Свято Миколая, розважальна програма «Новорічна круговерть»

5. Січень: Родинне свято «Мій дім, моя родина»

6. Грудень: Українські вечорниці

7. Лютий: Конкурсно-розважальна програма «Все починається в житті з любові»

8. Березень: Літературно-музична композиція до Свята 8 Березня «Воістину небесна і земна»

9. Березень: Літературна вітальня «Книга – це мудрість століть»

10. Квітень: Свято гумору «Торбину сміху – людям на втіху»

11. Квітень: Екологічне свято «Наша планета колиска життя»

12. Травень: лінійка пам’яті: «Пам’ять буде жити у віках»

13. Травень: родинне свято «Разом до спільної мети» та багато інших.

Протягом 2014 – 2015 навчального року в школі були проведені місячники:

Вересень – «Увага! Діти на дорозі»

Жовтень – місячних правових знань

Листопад – місячник «Молоде покоління обирає здоров’я»

Грудень – місячник військово-патріотичного виховання

Березень – місячник профорієнтації

Квітень – місячник довкілля та екології «Київ – наш дім»

Травень – місячник пам’яті

Тематичні декади та тижні:

· Тиждень знань безпеки життєдіяльності (вересень, грудень, квітень)

· Тиждень місцевої демократії (жовтень)

· Тиждень українського козацтва (жовтень)

· Тиждень толерантності (листопад)

· Тиждень англійської мови (січень)

· Тиждень історії (січень)

· Тиждень рідної мови (березень)

· Тиждень екології (квітень)

· Тиждень математики (квітень)

· Декада військово-патріотичного виховання (травень)

· Декада родинного виховання (травень)

За окремими планами в школі відзначалися такі дні:

· День знань;

· День визволення Києва та України від німецько-фашистських загарбників;

· Всеукраїнський день бібліотеки;

· День працівників освіти;

· День українського козацтва;

· День української писемності;

· День спільних дій в інтересах дітей;

· День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій;

· Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

· День Збройних сил України;

· День прав людини;

· День Соборності України;

· День пам’яті героїв Крут;

· День Святого Валентина;

· День вшанування пам’яті учасників бойових дій на території інших держав і річниці виводу військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан;

· Міжнародний жіночий день;

· День пам’яті загиблих в результаті Чорнобильської трагедії;

· День 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни.

· День Матері;

· Міжнародний день сім’ї.

Протягом 2014 – 2015 н.р. учні брали участь у загальнорайонних заходах:

Талант – як зірка, народжується, щоб осяяти Всесвіт… І наша школа сяє – свідченням цьому є такі результати:

– Дорошенко Олена – переможець районної природоохоронної акції «Допоможемо птахам узимку» (у номінації краще оповідання «Моя допомога птахам узимку»), диплом учасника міського конкурсу «Допоможемо птахам узимку»;

– Гурток «Юні друзі природи» – переможець районного екологічного конкурсу «Первоцвіти під охороною» та ІІ місце у міському конкурсі «Первоцвіти під охороною» (номінація – Кращий плакат-заклик);

– Пецурківська Марія – переможець районної природоохоронної акції «Допоможемо птахам узимку» (у номінації кращий малюнок «Життя пернатих узимку»);

– Гурток «Юні друзі природи» – переможець районного екологічного конкурсу «Допоможемо птахам узимку» (номінація – кращий плакат-фотозвіт «Я ладнаю годівничку для горобчика й синички»);

– Хвостик Альбіна – диплом ІІІ районного фестивалю декоративно-прикладного мистецтва «В очікуванні Різдва» (номінація – приз глядацьких симпатій);

– Костюченко Єгор – ІІІ місце у районному фестивалі декоративно-прикладного мистецтва «В очікуванні Різдва» (номінація – «Дарунок від щирого серця»);

– Меркулова Злата – диплом учасника ІІІ конкурсу солістів-вокалістів Дніпровського району м. Києва «Солофест – 2015» (номінація – приз глядацьких симпатій);

– Король Анастасія, Крамар Олександр, Онищенко Анна – дипломи за активну участь та допомогу в організації Всеукраїнського «Фестивалю писанок 2015»;

– Гурток образотворчого мистецтва – переможець регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Мої права», приуроченого до дня захисту дітей (номінація – «Середня група. Колективна робота»);

– Пецурківська Марія – переможець районного конкурсу дитячої та юнацької творчості «Обери чисте майбутнє» (номінація – малюнок), диплом ІІ ступеню в номінації МАЛЮНОК міського конкурсу «Обери чисте майбутнє»;

– Тритеніченко Вікторія – переможець районного конкурсу дитячої та юнацької творчості «Обери чисте майбутнє» (номінація – літературний твір).

Національно-патріотичне виховання у 2014 – 2015 навчальному році реалізовувалося через проведення таких заходів матеріальна допомога воїнам, які перебувають у зоні бойових дій, дітям-переселенцям з Донецької, Луганської областей та АР Крим, що навчаються у нашій школі. як Шевченківські дні, заходи до Дня Соборності України, години спілкування та виховні години за темами: «Ми всі українці – єдина сім’я», «Україна – єдина родина» (5 – 11класи), «Мій край – моя історія жива» (1 – 11 класи), «Ми діти твої, Україно!» (1 – 4 класи); позакласні заходи: конкурс-гра знавців рідної мови «Рідне слово» (6 – 7 класи), участь у Всеукраїнській грі-конкурсі «Соняшник», перегляд фільму «Афганістан в моїй душі»; конкурс малюнків та плакатів «Збережемо мир», зустрічі з воїнами, які беруть участь в АТО тощо. Значну допомогу у проведенні цих заходів надавала дитяча районна бібліотека № 16.

Учні брали участь у:

v районній естафеті пам’яті 9 травня біля пам’ятного знака загиблим воїнам ДВРЗ,

v конкурсі малюнків «Війна очима дітей», «Зі святом, ветерани»;

v екскурсії в шкільний музей 8 Гвардійського Червонопрапорного танкового корпусу;

v засіданні круглого столу «Захист Батьківщини – обов’язок кожного»;

Провели:

v уроки пам’яті, присвячені масовим розстрілам у Бабиному Яру;

v уроки спілкування з ветеранами «Чим живеш сьогодні, ветеране»;

v автобусні екскурсії по Києву «Київ – місто герой»;

v лінійці пам’яті, присвяченій 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни.

Вже понад 25 років на базі школи функціонує музей бойової слави 8 Гвардійського Червонопрапорного танкового корпусу, який є центром військово-патріотичного виховання учнів школи.

Військово-патріотичне виховання учнівської молоді є пріоритетним у підготовці учнів до служби в Збройних Силах України, у вихованні в учнів любові до Батьківщини, рідного краю, поваги до старшого покоління ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни, дітей війни, воїнів-інтернаціоналістів. Проводячи виховні заходи, класні керівники формують у дітей морально-психологічні та бойові якості: мужність, сміливість, рішучість, стійкість, наполегливість, дисциплінованість.

У рамках екологічного виховання протягом 2014 – 2015 н.р. відбулись трудові екологічні десанти з метою упорядкування та благоустрою прилеглої до школи території, загальноміському суботнику на Трухановому острові, місячники з благоустрою, тематичні бесіди, конкурси плакатів, спортивні змагання «Веселі старти», акції: «Збережемо ялинку», «Допоможемо птахам узимку», «Первоцвіти під охороною», «Скажемо воді:«Спасибі!»», ігри «Мисли глобально – дій локально», конкурси «Вода в моєму житті», «Збережемо довкілля», «Рослини в народній медицині», «Значення лісу та його охорона», перегляд кінофільму «Обпалені атоми», екологічна конференція «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета».

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя».

У школі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.

Протягом 2014 – 2015 навчального року організовані та проведені зустрічі учнів школи з представниками служби в справах дітей Дніпровського району, представниками ВБО «АСЕТ», які проводили профілактичну інформаційно-освітню роботу, відбувались зустрічі з працівниками ВК МСО (Дятел І.В, Пасічник Б.М., Гора С.С., Керайді Т.І.), з лікарями-педіатрами, лекторами компанії «Profilab» тощо.

Пр

Поділіться своєю любов'ю
Підписатися
Повідомити про
guest
0 комментариев
Міжтекстові відгуки
Подивитися всі коментарі
0
Залиште коментар! Напишіть, що думаєте з приводу статті.x