Заступник директора з навчально-виховної роботи

Мізик Наталя Петрівна

Телефон:

(063) 319-69-35

Години прийому:
Понеділок: 14:00-17:00

Основні функції та напрямки роботи:

  • здійснення контролю за досягненням учнями 5-11 класів результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
  • здійснення контролю за виконанням вчителями освітніх  програм 5-11 класів;
  • здійснення контролю за дотриманням режиму навчальних занять у  5-11-х класах;
  • своєчасне складання і коригування розкладу уроків, факультативних та додаткових занять у 5-11 класах, графіка проведення лабораторних, практичних робіт, тематичного оцінювання учнів, своєчасну та якісну заміну уроків 5-11 класів;
  • виконання освітніх програм 5-11 класів, схвалених педагогічною радою закладу освіти;
  • оформлення та ведення шкільної документації в 5-11-х класах;
  • облік та оформлення відповідної документації на отримання учнями документів про освіту;
  • організація та виконання  заходів щодо забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.